Om oss

Välkommen till Blomfeltsgården – Ett ekologiskt KRAV-certifierat lantbruk med mjölk- och köttproduktion beläget i den vackra byn Ale, strax söder om Luleå.

Välkommen till Blomfeltsgården!

Vår gård ligger ca 3 mil söder om Luleå i den vackra byn Ale. Vi som driver Blomfeltsgården heter Nils-Olof & Liselotte Rehnman.

Nils-Olof är uppvuxen på gården och tog över driften när pappa David gick i pension.

Den gamla ladugården brann ned 1988 och den nya lösdriftslagården byggdes på annan plats en bit ned från Byavägen. Sedan dess har ladugården byggts ut 2 gånger och anpassats för ekologisk produktion. 2003 satte vi in mjölkrobot och besättningen består nu av ca 45 mjölkkor med inkorsning av mjölksimmental för bättre slaktutbyte samt av ca 90 kvigor och stutar. Ett modernare och effektivare lantbruk och satsningar på nya innovativa lösningar präglar gården.

2001 ställdes gården om till ekologisk och 2006 blev vi först i Norrbotten med att producera KRAV-mjölk till Norrmejerier.

Vår drivkraft

För oss är djurens välfärd och ett ekologiskt utnyttjande av jorden och gårdens resurser det som präglar allt vi gör här på Blomfeltsgården.

Med detta i tankarna så kände vi att vi ville kunna sälja vårt fina kött till privatkunder. Med start 2014 så säljer vi nu alla våra slaktdjur som återtag och kunder får beställa och hämta sina köttlådor och färs hos oss eller få det hemlevererat. Slaktar gör vi under hela året. Köttlådorna består av kött från våra mjölkkor, stutar och kvigor.

Gården har en heltidsanställd som hjälper till med driften av djuren och jordbruket.

Här på gården har vi investerat i en stationär mixervagn samt även täckdikat åkermark med stöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Blomfeltsgården Skördetröska
Ko med tvillingkalvar

Vårt ekologiska kretslopp

Lösdrift året runt

Alla djuren utom de minsta kalvarna släpps ut på grönbete i slutet av maj eller så fort gräset grönskar. Våra djur går ute på bete 4 månader under sommarhalvåret och under vintern inomhus i lösdrift.

Stora betesmarker

Våra stutar och kvigor går tillsammans på bete och har stora arealer att beta på. De dricker sitt vatten direkt från Aleån som rinner genom byn.

Stutarna får enbart gräs och ensilage under hela sin uppväxt vilket bidrar till högre halter av Omega3.

Frihet

Våra ca 45 mjölkkor går ut och in från ladugården som de vill och mjölkas av en robot som i bästa fall sköter sig själv! De större kalvarna går i egen hage intill ladugården där de har tillgång till friskt vatten och regn/solskydd.

Egenproducerat

Vi odlar egen spannmål och skördar allt gräs på egna och arrenderade marker runtom i Ale. Gräset blir sedan till ensilage som förvaras i två silotorn på gården.

Hållbar odling

Vi har börjat provodla rybs som är en släkting till raps men betydligt härdigare. Den säljer vi vidare för förädling till olika grossister, som användning till olja eller mat till djur.

Kvalitetsgödsel

All flytgödsel används till våra åkrar och på så sätt blir det ett bra kretslopp.
På Blomfeltsgården i Ale som ligger några mil sydväst om Luleå driver Nils-Olof och Liselott Rehnman ett ekologiskt lantbruk med mjölk och nötköttsproduktion. Hos oss kan du beställa lokalproducerat ekologiskt nötkött som kommer från våra mjölkkor och stutar.

Kontakta oss

Följ oss på sociala medier